Müslüman her habere dikkatli yaklaşır

Müslüman her habere dikkatli yaklaşır

Hucurat suresinin 6. ayeti müminler arasındaki ilişkileri kurmakta temkin içerir ayetlerin en başında ciro. Yüce Allah şu şekilde buyuruyor: “Ey ibadet edenler! Şayet fasıkın (günah işlemekten birçok de huzursuz olmayan) biri sizlere bir bilgi getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa gerçeği bilmeyerek bazı kimselere karşın baygınlık eder ardından yaptığınıza pişman olursunuz.”Çağımızda fasıklar, zalimler, kötüler, şer odakları her yere erişebiliyor. Uydurma kâr etmekte. Samimiyet geçer akçe değil. İnsanları birbirine vurdurup aradan sıyrılma bir şark kurnazlığıyla altın çağını yaşıyor. İyilerin kavga etmesi kötülere yarıyor. Takım ve kardeşlik yaralanıyor. İnsanlar birbirleriyle meşgulken şer olanlar kuvvetli ve zinde kalıyor. Read more…

Tem 15th, 2018
Tags:

En sevgiliye duyulan hasret

En sevgiliye duyulan hasret

Kaç yüzyıl geçti. Kaç nesil devrildi. Kaç bahar geldi. Kaç mevsim geçti.Hz. Resulüllah’a (s.a.v.) duyulan hasret hiç azalmadı. Hiç tükenmedi. Nesilden nesle O, anlatıldı. O, konuşuldu.Zaman O’na ilişkin hiçbir şeyi eskitmedi. Hiçbir şeyi savurmadı. Taptaze. Geçen Gün meydana geldiği benzeri. Adeta şurada, adeta yanımızda. Adeta soframızda. Başucumuzda.Ondan ardından gelenler ya da O’nu görmüş olanlar O’na konusunda hasretlerini ifade ettiler.Yaman Dede: Bir İstanbul yokuşunda nefeslenir. Yaşlıdır. Yorgundur. Eskiyen bir Hıristiyan, hemen ise yaman bir mümindir. Soluk nefese bir ağacın dibine çöker. Üniversiteden bir öğrencisi yanaşır, “hocam nasılsınız” der. Yaman Dede’yi Read more…

Tem 13th, 2018
Tags:

KADINLARIN SORULARINI KINAMAZDI

KADINLARIN SORULARINI KINAMAZDI

Medineli bayanlar toplumsal yaşamda son derece rahattılar. Akıllarına iştirak eden sualleri, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) açıkça sorabiliyor ve yanıtını heyecan ediyorlardı.Çoğu defa Hz. Peygamber’in (s.a.v.) eşlerini sorularında arabayı yapıyorlardı. Utandırıcı sorularda bile.Peygamberimiz (s.a.v.) kocaman bir enginlik içerisinde yanıtları veriyordu.Medine’de bir zaman şu şekilde bir olay elektrik eder: “Ümmü Süleym adlı bir kadın bir zaman Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ciro ve ‘Ey Allah’ın elçisi! Bir kadın düşlerinde erkeğin rüyada gördüğü benzeri bir birşey görür de ardından ihtilam olursa yıkanması gerekir mi?’ diye sorar. Orada yer alan Hz. Aişe, bu sorudan Read more…

Tem 12th, 2018
Tags:

Zekât, yoksulun zenginin malındaki hakkıdır

Zekât, yoksulun zenginin malındaki hakkıdır

Toplumdaki ciro seviyesini dengeleyen zekât, zenginin malını manen temizleyip arındırırken, gereksinim sahibine de huzurlu bir soluk aldırır. Böylelikle sevgi ve kardeşlik hukuku kuvvetlenir.Dünyada kazanılan eşya belli bir süre ve yok olucudur.Bunun tek istisnası, yüce Allah (c.c) yolunda infak edilen maldır.Rabbimizin rızası amaçlı harcanan her zerre, bengi âlemde kul amaçlı bir getiri ve tükenmez bir hazinedir.Harcanmayan ve elde sımsıkı tutulan eşya, sahibinin dünyayı terk ettiğinde terk etmek zorunda kalacağı ve mirasçıları bu yeryüzünde onun kazancını tüketirken, onun ise hesabıyla uğraşacağı bir yük olacaktır. Read more…

Tem 11th, 2018
Tags:

Yeni bir fıkıh yazmak

Yeni bir fıkıh yazmak

İslam coğrafyasındaki bu karmaşası görüp analiz eden ve alana inmemiş olanların genellikle önerdikleri en cılız ve gülünç çözümlerden birisi budur. Derler ki, yepyeni bir fıkıh yazalım! Hemen sormak lazım: Bu fıkhı neye göre yazacaksınız. Kuran’a ve sahih hadislere göre yazacaksanız varacağınız nokta; Ebu Hanife, Şafii, Malik, İmam Ahmed, İbrahim Nehai, Cafer-i Sadık, Zühri ya da diğerlerinin varacağı noktadır. Zira onlar da bu yoldan gittiler ve dinin genişliğinden faydalanıp, asli konularda benzer olsa da, furuatta çeşitli sonuçlara vardılar. Dini nassların zenginliğinden yararlandılar. Dinin usulüne göre davranış edecekseniz, düşünelim ki yepyeni bir fıkıh yazdınız! Varacağınız koltuk budur. “Hayır biz mezhep imamlarının Read more…

Tem 10th, 2018
Tags:

DİNE ÇAĞIRANA SAHİP ÇIKILMALI

DİNE ÇAĞIRANA SAHİP ÇIKILMALI

Son vakitlerde bilinen olaylardan ötürü dini meydana gelen tüm kurum ve kuruluşlara karşın bir soğukluk ve üstelik karşıtlık seziyorum. Maide suresi 8. ayet bu konuyla alakalı ikazcı bir özellik taşıyor. “Ey ibadet edenler! Allah amaçlı hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adaletli olun. Takvaya en yakın meydana gelen budur.” İslam’a sıkı niyetle hizmet eden, dini tebliğ eden, sadece Allah amaçlı vatandaşları bir araya getiren cemaatlere, insanlara, mürşitlere, tasavvuf erbabına, alimlere, Kuran kurslarına, medreselere şüpheyle bakmak gerçek değildir. Tabiki istismar edenle, sıkı Read more…

Tem 9th, 2018
Tags:

Allah’ı zikredenlerin derecesi

Allah’ı zikredenlerin derecesi

Allah’ın trafikte gezinip, zikreden melekleri vardır. Onlar, Yüce Allah’ı zikreden bir topluluğa rastlarlarsa birbirlerini “aradığınıza gelin!” diye çağırırlar. Tümü gelip, o topluluğu kanatlarıyla kuşatarak hayat semasına civarı göğü doldururlar. Allah onları en güzel iyi bilen meydana geldiği takdirde, meleklere sorar: “Kullarım ne diyorlar?”Melekler “Seni tespih ediyorlar, Sana tekbir okuyorlar, Sana hamd ediyorlar, Seni ta’zim ediyorlar” derler. Bunun üst kısmına Yüce Rab sormaya devam eder: “Onlar beni gördüler mi?”Melekler “eğer Seni görselerdi bir sürü daha çok ibadet etme eder, bir sürü daha çok ta’zim eder, bir sürü daha çok tespihte bulunurlardı” derler. Allah, bir daha sorar: “Onlar ne istiyorlar.” Read more…

Tem 6th, 2018
Tags:

ÇOCUKLARI BERBAT LAFLA ÜRKÜTMEYİN

ÇOCUKLARI BERBAT LAFLA ÜRKÜTMEYİN

Çocuk bu! “Niçin Allah’ı göremiyorum?” diye sorar. Baba gülümser; “Gözümüz minik, gözünü kapat ve güzel bir birşey düşün. O anda O’nu görmüş olursun.”Çocuk düşünceye dalınca baba yetiştirir 2. cümlesini: “Annesinden görme özürlü doğan birisi güneşi, ayı, kırmızı rengi, mavi rengi görüyor mu? Hayır. Ama o görmüyor diye yok diyemez değil mi? İşte Rabbimiz de bu şekilde. Biz burada değil, diğer aleme gittiğimizde orada engel kalkacak, göreceğiz. Görme engellinin de orada gözlerinin açılacağını ve renkleri göreceğini biliyor musun? Gözümüz şu duvarın arkasındakini göremiyor. Zira bu şekilde programlanmış. Onun amaçlı gözümüz minik onun amaçlı göremiyoruz demiştim.” Read more…

Tem 5th, 2018
Tags:

Yüce Allah zalime mühlet verir

Yüce Allah zalime mühlet verir

Hz. Peygamber (tez) şu şekilde buyurdu: “Yüce Allah zalime mühlet verir. (Hükümsını anında vermez. Bir süre amaçlı erteler.) Ama gazabını indirmeye hükmettiğinde ise o kişiyi hiç kimse kurtaramaz.” (Buhari, Müslim, İbn Mace) Bu hadis hakikaten de insanı derinden etkileyen bir tonda anlam edilmiştir. Bu hadiste zulmeden kişiye kritik tehdit vardır. Ve acımasız zulmüne devam etmesine nazaran rastgele içsel bir hüküm ve cevap görmemesinin zaten onun amaçlı kocaman bir musibet meydana geldiğini işaret etmektedir. Zira acımasız küçük bir dikkat alsa kendine dönecektir. Ama hiçbir dikkat almayan ve yöntemine tüm hızıyla süren acımasız Allah’ın gazabından her zaman çekinmelidir. Read more…

Tem 4th, 2018
Tags:

Dine uzak gençler

Dine uzak gençler

Dine ve dini hassasiyetlere şu ya da bu gerekçelerden ötürü uzak meydana gelen gençlerimiz var! Bir kısmı dine soğuk, bir bölümü dini vecibeleri mahaline getirmede isteksiz, öbür bir bölümü ise dine ve dini meydana gelen her şeye karşın.Bunların hepsi bizim gençlerimiz. Bizim evlatlarımız. Bizlerden birileri. Komşumuzun, dostumuzun, yakınlarımızın evlatları. Onlara düşman olmak, onları yok saymak olası değil. Onların akıllarına, nefislerine takılan soru ve sıkıntıları yok saymak gerçek değildir. Onlarla oturmak, onları dinlemek, korkularını, endişelerini gidermek gerekiyor.Bu gençlerin içinde; bizzat kendilerini dinlerine başka hissedenler, dine ilişkin olmakla birlikte uzak görenler ya da dinin tüm ölçülerine düşman hissedenler de vardır. Ateist, deist, Budist, natüralist akımlarına kapılanlar meydana geldiği benzeri… Pekala çeşitli meydana gelen bu gençlere karşın duruşumuz ne olmalıdır: Read more…

Tem 3rd, 2018
Tags:
kayseri escort bayan antalya escort bayan denizli escort afyon escort adana escort ankara escort bayan bursa escort bayan hatay escort bayan konya escort bayan sivas escort bayan elazig escort bayan canakkale escort bayan sanliurfa escort bayan samsun escort bayan eskisehir escort bayan aydin escort bayan adiyaman escort bayan