Cinler de Allah’a karşın sorumlu

Cinler de Allah’a karşın sorumlu

“Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden sizlere âyetlerimi ifade eden ve bu gününüzün gelip çatacağı ile ilgili sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” (En’am, 130) ayeti de gösteriyor ki dinen insanlar benzeri sorumludurlar. “Andolsun ki cehennem amaçlı cinlerden ve insanlardan bir sürü birey yarattık.” İnsanlardan cinlere-şeytanlara-tapanlar vardır. “Hayır onlar cinlere tapıyordu ve çoğu onlara ibadet etmişlerdi.” Melekler gök semasından koltuk semasına inip bir buyruk iletirler.Şeytan onlardan işittiğini kahinlere bildirir. Kahinler de onlardan işittikleri uydurma hata verilere yüzlercesini ekleyip dostlarına bildirirler. Buhari’nin verdiği bu bilgiye yönelik kahinler cinleri faydalanarak, cinler de vatandaşları faydalanarak vatandaşları aldatırlar.

Cinlerden söz eden önce ayetler Peygamberimiz’in peygamberliğinin 8 ve 11. senelerinde nazil oluyor. Nas suresi haricinde. Bu senelerde tanınmış şair, kahin ve sihirbazlar Müslüman oluyor. Şair Devsi, Şair Süveyd, Sihirbaz el-Ezdi Taif’li senelerde İslama girdi. Çoğunlukla Kur’an-ı Kerim ayetleri 5 çeşit cin-şeytan-dan bahseder.Cinlerin azgınlarına “şeytan” tabiri kullanılabilir.Hz. Süleyman’a hizmet eden cinlerden söz eden ayetler. Bilindiği benzeri Hz. Süleyman cinlere hakim olmuş, mucize ile,tılsımlı mühürle (içiçe geçtiğimiz iki üçgen) onlara hakimiyet sağlamıştır.Cinlerden kocaman ordular kurmuştur.

Tem 21st, 2018
Tags:
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

kayseri escort bayan antalya escort bayan denizli escort afyon escort adana escort ankara escort bayan bursa escort bayan hatay escort bayan konya escort bayan sivas escort bayan elazig escort bayan canakkale escort bayan sanliurfa escort bayan samsun escort bayan eskisehir escort bayan aydin escort bayan adiyaman escort bayan