Kyzikos antik şehiri Kapıdağ Erdek ile ilgili yararlı bilgiler


Kyzikos antik şehiri Kapıdağ Erdek ile ilgili yararlı bilgiler

Kyzikos, Kapıdağ eteklerinde Bandırma- Erdek karayolunun geçtiği yerde kurulmuştur. Yöre tarihi, Kurt Bittel aracılığıyla yapılan tetkiklerde sonucu olarak Neolitik (M.Ö. 6. bin) ve Kalkolitik (M.Ö. 5. bin) Aşama’ e civarı inmektedir.
Mysia’daki Olympos (Uludağ) yamaçlarında yerleşmiş meydana gelen, daha daha sonra Aisepos Ovası’na inen ya da Thessalia’ dan bu yöreye (Aisepos / Gönen- Kocaçay ile Rindkos /Mustafa kemal Paşa-Atranos Çayı arasına) yerleşmiş meydana gelen Dolionlar, Kyzikos’ da hayatını sürdüren en eskiyen kavimdir. Bu sebeple bu bölge hem de Dolionia ya da Dolionis diye adlandırılır.
Yunan mitolojisinde Gürcistan (Kolkhis)’da var meydana gelen altın postu almak amaçlı, Yunanistan’dan yola çıkan Argonautlar yöntemde Dolionia (Kyzikos)’ya uğrarlar. Kral Kyzikos Argonlar’ı sıkı giderir. Onları yedirir, içirir ve yanlarına bol azık vererek uğurlar. Yola çıkan Argonautlar o gece fırtınaya yakalanırlar ve karaya çıkarlar. Gece karanlığında bir daha Dolonia topraklarına çıktıklarını farklılık etmeyen Argonautlar, Kral Kyzikos’u ve yanındakileri düşman zannederek çarpışırlar. Ne var ki bu çarpışmada Kral Kyzikos can verir ve

Kyzikos’un ölümüyle şehir Kyzikos ismini alır. Kyzikos’ un ölümünden daha sonra Tirrhenialı Pelesgoslar Kyzikos’u işgal ettiler. Daha daha sonra M.Ö.1200’lerde Ege ve Balkanlar’ dan Anadolu’ya göç eden kavimlerle tanıştılar.
Bir zaman İonia illerinin en önemlilerinden biri meydana gelen Miletos’ un (Söke- Balat Köyü) kolonisi olarak varlığını sürdüren Kyzikos Şehiri, ilişkili yer aldığı zengin Lydia Devleti’nin M.Ö. 546 tarihinde Kyros aracılığıyla yıkılmasıyla beraber Pers egemenliğine geçmiştir.
M.Ö. 364 senesinde bağımsızlığını kazanmış meydana gelen Kyzikos M.Ö. 334 senesinde Kocaman İskender’in Persler’ i yenmesiyle Makedonyalılar’ ın egemenliğine geçmiştir.
M.Ö. 3. y.y.’ da Marmara Denizi’nde ticaret yöntemleri üstünde olması nedeni ile kocaman önem kazanmış meydana gelen Kyzikos, M.Ö. 2. y.y.’da Bergama ile de sıkı ilişkiler içerisine girmiş, bir bilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

kayseri escort bayan antalya escort bayan denizli escort afyon escort adana escort ankara escort bayan bursa escort bayan hatay escort bayan konya escort bayan sivas escort bayan elazig escort bayan canakkale escort bayan sanliurfa escort bayan samsun escort bayan eskisehir escort bayan aydin escort bayan adiyaman escort bayan