Yeni bir fıkıh yazmak

Yeni bir fıkıh yazmak

İslam coğrafyasındaki bu karmaşası görüp analiz eden ve alana inmemiş olanların genellikle önerdikleri en cılız ve gülünç çözümlerden birisi budur. Derler ki, yepyeni bir fıkıh yazalım! Hemen sormak lazım: Bu fıkhı neye göre yazacaksınız. Kuran’a ve sahih hadislere göre yazacaksanız varacağınız nokta; Ebu Hanife, Şafii, Malik, İmam Ahmed, İbrahim Nehai, Cafer-i Sadık, Zühri ya da diğerlerinin varacağı noktadır. Zira onlar da bu yoldan gittiler ve dinin genişliğinden faydalanıp, asli konularda benzer olsa da, furuatta çeşitli sonuçlara vardılar. Dini nassların zenginliğinden yararlandılar. Dinin usulüne göre davranış edecekseniz, düşünelim ki yepyeni bir fıkıh yazdınız! Varacağınız koltuk budur. “Hayır biz mezhep imamlarının Read more…

Tem 10th, 2018
Tags:

DİNE ÇAĞIRANA SAHİP ÇIKILMALI

DİNE ÇAĞIRANA SAHİP ÇIKILMALI

Son vakitlerde bilinen olaylardan ötürü dini meydana gelen tüm kurum ve kuruluşlara karşın bir soğukluk ve üstelik karşıtlık seziyorum. Maide suresi 8. ayet bu konuyla alakalı ikazcı bir özellik taşıyor. “Ey ibadet edenler! Allah amaçlı hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adaletli olun. Takvaya en yakın meydana gelen budur.” İslam’a sıkı niyetle hizmet eden, dini tebliğ eden, sadece Allah amaçlı vatandaşları bir araya getiren cemaatlere, insanlara, mürşitlere, tasavvuf erbabına, alimlere, Kuran kurslarına, medreselere şüpheyle bakmak gerçek değildir. Tabiki istismar edenle, sıkı Read more…

Tem 9th, 2018
Tags:

Allah’ı zikredenlerin derecesi

Allah’ı zikredenlerin derecesi

Allah’ın trafikte gezinip, zikreden melekleri vardır. Onlar, Yüce Allah’ı zikreden bir topluluğa rastlarlarsa birbirlerini “aradığınıza gelin!” diye çağırırlar. Tümü gelip, o topluluğu kanatlarıyla kuşatarak hayat semasına civarı göğü doldururlar. Allah onları en güzel iyi bilen meydana geldiği takdirde, meleklere sorar: “Kullarım ne diyorlar?”Melekler “Seni tespih ediyorlar, Sana tekbir okuyorlar, Sana hamd ediyorlar, Seni ta’zim ediyorlar” derler. Bunun üst kısmına Yüce Rab sormaya devam eder: “Onlar beni gördüler mi?”Melekler “eğer Seni görselerdi bir sürü daha çok ibadet etme eder, bir sürü daha çok ta’zim eder, bir sürü daha çok tespihte bulunurlardı” derler. Allah, bir daha sorar: “Onlar ne istiyorlar.” Read more…

Tem 6th, 2018
Tags:

ÇOCUKLARI BERBAT LAFLA ÜRKÜTMEYİN

ÇOCUKLARI BERBAT LAFLA ÜRKÜTMEYİN

Çocuk bu! “Niçin Allah’ı göremiyorum?” diye sorar. Baba gülümser; “Gözümüz minik, gözünü kapat ve güzel bir birşey düşün. O anda O’nu görmüş olursun.”Çocuk düşünceye dalınca baba yetiştirir 2. cümlesini: “Annesinden görme özürlü doğan birisi güneşi, ayı, kırmızı rengi, mavi rengi görüyor mu? Hayır. Ama o görmüyor diye yok diyemez değil mi? İşte Rabbimiz de bu şekilde. Biz burada değil, diğer aleme gittiğimizde orada engel kalkacak, göreceğiz. Görme engellinin de orada gözlerinin açılacağını ve renkleri göreceğini biliyor musun? Gözümüz şu duvarın arkasındakini göremiyor. Zira bu şekilde programlanmış. Onun amaçlı gözümüz minik onun amaçlı göremiyoruz demiştim.” Read more…

Tem 5th, 2018
Tags:

Yüce Allah zalime mühlet verir

Yüce Allah zalime mühlet verir

Hz. Peygamber (tez) şu şekilde buyurdu: “Yüce Allah zalime mühlet verir. (Hükümsını anında vermez. Bir süre amaçlı erteler.) Ama gazabını indirmeye hükmettiğinde ise o kişiyi hiç kimse kurtaramaz.” (Buhari, Müslim, İbn Mace) Bu hadis hakikaten de insanı derinden etkileyen bir tonda anlam edilmiştir. Bu hadiste zulmeden kişiye kritik tehdit vardır. Ve acımasız zulmüne devam etmesine nazaran rastgele içsel bir hüküm ve cevap görmemesinin zaten onun amaçlı kocaman bir musibet meydana geldiğini işaret etmektedir. Zira acımasız küçük bir dikkat alsa kendine dönecektir. Ama hiçbir dikkat almayan ve yöntemine tüm hızıyla süren acımasız Allah’ın gazabından her zaman çekinmelidir. Read more…

Tem 4th, 2018
Tags:

Dine uzak gençler

Dine uzak gençler

Dine ve dini hassasiyetlere şu ya da bu gerekçelerden ötürü uzak meydana gelen gençlerimiz var! Bir kısmı dine soğuk, bir bölümü dini vecibeleri mahaline getirmede isteksiz, öbür bir bölümü ise dine ve dini meydana gelen her şeye karşın.Bunların hepsi bizim gençlerimiz. Bizim evlatlarımız. Bizlerden birileri. Komşumuzun, dostumuzun, yakınlarımızın evlatları. Onlara düşman olmak, onları yok saymak olası değil. Onların akıllarına, nefislerine takılan soru ve sıkıntıları yok saymak gerçek değildir. Onlarla oturmak, onları dinlemek, korkularını, endişelerini gidermek gerekiyor.Bu gençlerin içinde; bizzat kendilerini dinlerine başka hissedenler, dine ilişkin olmakla birlikte uzak görenler ya da dinin tüm ölçülerine düşman hissedenler de vardır. Ateist, deist, Budist, natüralist akımlarına kapılanlar meydana geldiği benzeri… Pekala çeşitli meydana gelen bu gençlere karşın duruşumuz ne olmalıdır: Read more…

Tem 3rd, 2018
Tags:

RAMAZANA KENDİNİZİ TANITIN

RAMAZANA KENDİNİZİ TANITIN

Ramazan öncesi Efendimiz (tez) şu şekilde konuştu: “Ey insanlar! Sizi kocaman ve kutlu bir ay gölgeledi. O ay içinde bir gece vardır ki, bin aydan hayırlıdır. O, öyle bir aydır ki; Allah, gündüz orucunu farz, gece ibadetini beyhude kıldı. O ay içinde bir hayır işleyen, öbür aylarda bir farz işlemiş benzeri olur. O ayda bir farz işleyen, öbür aylarda yetmiş bin farz işlemiş benzeri olur. O sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. O dayanışma ayıdır. O ayda müminin rızkı bereketlendirilir. Ramazanda kim bir oruçluyu iftar ettirirse, bu, günahlarının bağışlanmasına, cehennemden azat meydana gelmesine gerek olur ve oruçlunun sevabından hiçbir birşey eksiltilmeksizin onun sevabı civarı sevap alır.” Read more…

Tem 2nd, 2018
Tags:

İşi ehline verin

İşi ehline verin

Bir zaman Hz. Peygamber’e (s.a.v.) kıyametin belirtilerini sordular. Peygamberimiz (s.a.v.) belirtilerden bir tanesini ön tasarıya çıkarıp şu şekilde buyurdu: “Herhangi bir iş, vazife ehil olmayana teslim edildiğinde kıyameti bekle.” Esasında Peygamberimiz bununla vicdanın ve ahlakiliğin kıyametini kastediyordu. Emanet boşluğa savrulduğunda, insaniyet onurlu hayatın ipini çekmiştir demek istiyordu.Tarihte bu bağlamda, başka bir deyişle emanete sahiplenme mananında örneklik yaratan vakalar ve bireyler vardır.Emanetin bir sürü da önemsenmediği dünyamızda bu örneklerden bir tanesini sizinle paylaşmak talep ediyorum. Buradaki ’emanet’ kavramı politik ya da bürokratik bir tercihi yansıtmıyor yalnızca. Read more…

Haz 30th, 2018
Tags:

Kavmim Kuran’ı terk etti

Kavmim Kuran’ı terk etti

Furkan suresinin 30. ayeti genellikle manası tahrif edilerek berbat niyetlilerce istismar ediliyor. Bu ayetin öncesinde mealini görelim:”Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kuran’ı büsbütün terk ettiler.”Kendilerini ‘Bize Kuran yeter’ hareketi diye isimlendiren bu Ayeti Kerime’yi, hadislere, peygambere, sünnete sebep yok mananında kullanırlar. Güya peygamber ahirette diyesiymiş ki: Ey Allah’ım! Kavmim Kuran’ı terk edip sünnete -hadislere- sarıldılar.Onlar, sünneti -Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yaşamında izlediği karayolu ve pratiği- Kuran-ı Kerim’e muadil benzeri görüyorlar. Elbette kocaman bir saptırma ya da cehalet. Zira hadisler Kuran-ı Kerim’in bir nevi tefsiridir, uygulamasıdır. Alternatifi değil.
Bu ayette Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Mekke’de Kuran-ı Kerim’e ölçüt vermeyen ve onla beraber alaycı müşriklerden Read more…

Haz 29th, 2018
Tags:

Rabbimiz hakikat mümini tanımlıyor

Rabbimiz hakikat mümini tanımlıyor

“İyilik ve takva (Allah’a karşın gelmekten kaçınma) üzere yardımlaşın. Şayet günah ve husumet üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşın gelmekten sakının.Çünkü Allah’ın cezası bir sürü şiddetlidir.””Kötülüğü, en güzel meydana gelen şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri ek olarak güzel biliriz. De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.” Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” “İşte onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında, mükafatları kendilerine iki defa verilecektir. Boş sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve “Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de sizlere. Merhaba olsun sizlere (bizden sizlere kayıp gelmez). Biz cahilleri istemeyiz” derler.” Read more…

Haz 28th, 2018
Tags:
kayseri escort bayan antalya escort bayan denizli escort afyon escort adana escort ankara escort bayan bursa escort bayan hatay escort bayan konya escort bayan sivas escort bayan elazig escort bayan canakkale escort bayan sanliurfa escort bayan samsun escort bayan eskisehir escort bayan aydin escort bayan adiyaman escort bayan